Rejestracja
Twój koszyk
0szt. za
0,00
PLN

SmectaGo® 12 saszetek Smecta Go


SmectaGo® 12 saszetek
Wyrób medyczny

Co to jest wyrób medyczny SmectaGo® i w jakim celu się go stosuje

SmectaGo® jest wyrobem medycznym w postaci gotowej do wypicia zawiesiny do podania doustnego, dostarczanym w jednodawkowej saszetce.
Wyrób medyczny SmectaGo® jest przeznaczony do stosowania w:
• Leczeniu ostrej biegunki u dorosłych i dzieci powyżej 8 lat. W przypadku stosowania u dzieci z ostrą biegunką konieczne jest jednoczesne podawanie doustnego płynu nawadniającego;
• Leczeniu przewlekłej biegunki lub bólu brzucha u dorosłych.

Głównym składnikiem SmectaGo® jest diosmektyt. Diosmektyt jest naturalną glinką, która pomaga w zahamowaniu i leczeniu biegunki oraz w łagodzeniu bólu brzucha. Wykazano, że diosmektyt:
wiąże substancje toksyczne i drobnoustroje (bakterie i wirusy) oraz ułatwia ich eliminację z organizmu;
dzięki swoim naturalnym właściwościom powlekającym ochrania przewód pokarmowy oraz wspomaga regenerację jego uszkodzeń.

Skuteczność diosmektytu została potwierdzona w badaniach klinicznych.

Informacje ważne przed zastosowaniem SmectaGo®

Kiedy nie stosować SmectaGo®:
jeśli pacjent ma uczulenie na diosmektyt lub którykolwiek z pozostałych składników tego wyrobu (wymienionych w punkcie 6. Zawartość opakowania i inne informacje);
u dzieci poniżej 8 lat z ostrą biegunką;
u dzieci z przewlekłą biegunką lub bólem brzucha.
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania tego wyrobu medycznego

Nie należy podejmować prób samodzielnego leczenia objawów oraz należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeżeli:

biegunce towarzyszą: gorączka, dreszcze lub powtarzające się wymioty;
występują objawy odwodnienia (uczucie dużego pragnienia, suchość języka, zmęczenie lub przewlekły brak apetytu);
stolec zawiera krew lub śluz;
biegunce towarzyszy nagła utrata masy ciała;
biegunka występuje w trakcie lub po zakończeniu leczenia antybiotykami;
u pacjenta stwierdzono niedobory odporności lub przyjmuje on leki tłumiące odpowiedź układu odpornościowego (leczenie immunosupresyjne lub leczenie nowotworów);
jeżeli pacjent wrócił niedawno z podróży do tropikalnych krajów.

Nie należy kontynuować leczenia biegunki oraz należy skonsultować się z lekarzem, jeśli:
objawy nie ustępują lub nasilają się po upływie zalecanego czasu leczenia (określonego w punkcie 3. Jak stosować SmectaGo®);
pojawią się częste nawroty biegunki lub naprzemiennie występujące biegunki i zaparcia.

Należy stosować specjalne środki ostrożności podczas stosowania SmectaGo®
należy zachować ostrożność podczas stosowania SmectaGo® u pacjentów z ciężkimi zaparciami w wywiadzie;
SmectaGo® zawiera niewielkie ilości (mniej niż 100 mg na dawkę dobową) etanolu (alkohol).

Ostrzeżenia dotyczące stosowania u pacjentów z ostrą biegunką
W przypadku dzieci, SmectaGo® należy stosować w połączeniu z doustnym płynem nawadniającym (DPN) w celu uzupełnienia płynów utraconych z powodu biegunki oraz zapobiegania odwodnieniu.
W czasie trwania biegunki dziecko powinno przyjmować pokarmy. Zaleca się częste podawanie niewielkich, zróżnicowanych posiłków (np. ryż, jajka, mięso, gotowane owoce i warzywa).
Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli nastąpi zmiana w zachowaniu dziecka, jeżeli objawy biegunki nie ustąpią lub ulegną nasileniu lub jeżeli wystąpią częste lub przewlekłe wymioty.

U osób dorosłych z ostrą biegunką SmectaGo® stanowi leczenie uzupełniające nawadniania wodą w celu uzupełnienia płynów utraconych z powodu biegunki. W czasie trwania biegunki należy kontynuować przyjmowanie pokarmów. Zaleca się przyjmowanie niewielkich lekkich posiłków, które nie zawierają tłustych, ciężkich, pikantnych lub stymulujących perystaltykę przewodu pokarmowego pokarmów, a także soków owocowych.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia biegunki u osób starszych lub osłabionych, gdyż może ona prowadzić do znacznej utraty płynów (odwodnienia) u tych pacjentów. Może się to wiązać z poważnymi konsekwencjami.

Ostrzeżenia dotyczące stosowania u pacjentów z przewlekłą biegunką lub bólem brzucha
Nie zaleca się długotrwałego ani wielokrotnego stosowania SmectaGo®. W przypadku leczenia pacjentów z przewlekłą biegunką lub bólem brzucha, u których objawy utrzymują się dłużej niż dwa tygodnie, przed kontynuacją leczenia, należy skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia ich przyczyny.


SmectaGo® a inne leki
Wyrobu SmectaGo® nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami przyjmowanymi doustnie, gdyż może to spowodować obniżenie ich skuteczności. Zalecane jest zachowanie 2-godzinnego odstępu pomiędzy zastosowaniem SmectaGo® a podaniem innych leków.
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach lub wyrobach medycznych stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, również tych dostępnych bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią
Wyrób medyczny SmectaGo® może być stosowany przez kobiety w ciąży oraz kobiety karmiące piersią. Zaleca się jednak konsultację z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania SmectaGo®.

Sposób podawania:
Ten gotowy do wypicia wyrób medyczny należy przyjmować doustnie. Zawartość może zostać przyjęta bezpośrednio z saszetki.
Saszetkę przed otwarciem należy lekko ugnieść.
Każda saszetka po otwarciu powinna być przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użytku.

Zalecane dawkowanie:

Ostra biegunka
Dzieci od 8 do 15 lat włącznie
Początkowa dawka to 2 saszetki, następnie 1 saszetka po każdym wolnym stolcu, maksymalnie do 4 saszetek na dobę.
Należy stosować doustny lek nawadniający (DPN) w celu uzupełnienia płynów utraconych z powodu biegunki oraz zapobiegania odwodnienia.
Dorośli dzieci powyżej 15 roku życia
Początkowa dawka to 2 saszetki, następnie 1 saszetka po każdym wolnym stolcu, maksymalnie do 6 saszetek na dobę.

Jak długo stosować SmectaGo w leczeniu ostrej biegunki?
SmectaGo można stosować przez okres 3 dni. Jeżeli biegunka utrzymuje się dłużej niż 3 dni, należy zgłosić się do lekarza.

Przewlekła biegunka lub ból brzucha:
Dorośli (wyłącznie)
Do 3 saszetek na dobę (1 saszetka rano, 1 saszetka w południe, 1 saszetka wieczorem), zgodnie z zapotrzebowaniem.
Jak długo stosować SmectaGo w leczeniu przewlekłej biegunki lub bólu brzucha?
Bez konsultacji z lekarzem, leczenie nie powinno trwać dłużej niż 2 tygodnie. Nie zaleca się długotrwałego ani wielokrotnego stosowania SmectaGo.

Pominięcie zastosowania SmectaGo®
W przypadku pominięcia dawki, należy ją przyjąć po kolejnym wolnym stolcu (wypróżnieniu). Nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej.

Możliwe działania niepożądane
Najczęściej zgłaszane w trakcie leczenia działania niepożądane to zaparcia. W przypadku wystąpienia zaparcia, należy przerwać stosowanie wyrobu. W razie potrzeby można wznowić przyjmowanie wyrobu, stosując mniejsze dawki dobowe. Inne, rzadziej zgłaszane działania niepożądane to: wysypka, pokrzywka, świąd (swędzenie) oraz obrzęk naczynioruchowy (obrzęk skóry, warg, gardła i języka).
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce lub jeżeli którekolwiek z objawów niepożądanych nie ustępują, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować wyrobu medycznego SmectaGo® po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Wyrób medyczny SmectaGo® nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

Zawartość opakowania i inne informacje
Głównym składnikiem SmectaGo® jest diosmektyt, 3 g na saszetkę.
Pozostałe składniki to: aromat kakaowo-karmelowy*, guma ksantanowa, kwas cytrynowy jednowodny, kwas askorbinowy, sorbinian potasu, sukraloza, woda oczyszczona.
* Skład aromatu kakaowo-karmelowego: mieszanina naturalnych i syntetycznych aromatów, barwnik karmelowy E150d, karmelizowany syrop cukrowy, glikol propylenowy E1520, woda, etanol, kofeina.

Opakowanie: 12 saszetek

Wytwórca: Ipsen Pharma 65 quai Georges Gorse 92100 Boulogne-Billancourt Francja
Lokalny przedstawiciel: Ipsen Poland Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa
Szukaj