Rejestracja
Twój koszyk
0szt. za
0,00
PLN

DIAGO-HP Test do wykrywania Helicobacter pylori


Helicobacter pylori (H. pylori) jest bakterią bytującą w błonie śluzowej
żołądka, mogącą pozostawać w żołądku do końca życia pacjenta. Do zakażenia
bakterią H. pylori dochodzi zazwyczaj we wczesnym dzieciństwie. Zakażenie to
przebiega najczęściej bezobjawowo. Może być ono przyczyną rozwoju stanów
zapalnych żołądka, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy a nawet raka
żołądka.
Diago-HP test wykrywa specyficzne przeciwciała wytworzone w organizmie
człowieka w odpowiedzi na zakażenie bakterią H. pylori.

Diago-HP test ma na celu wykazanie obecności specyficznych przeciwciał
bakterii H. pylori we krwi. Jeżeli przeciwciała są obecne w organizmie to
wynik testu będzie pozytywny.
Należy pamiętać, że wykonanie testu Diago-HP jest jedynie wstępnym etapem
diagnostyki schorzeń układu pokarmowego

Sposób wykonania testu:
1.Umyć ręce. Rozerwać ,wyjąć test i pipetę.
2.Przetrzeć palec, z którego będzie pobierana krew wacikiem nasączonym
alkoholem dołączonym do opakowania.
3.Nakłuć palec lancetem.
4.Pobrać krew do pipety. Krew sama wpłynie do pipety. Wypełnić pipetę krwią
do zaznaczonej linii.
5.Nanieść próbkę krwi do zagłębienia oznaczonego „S” .
6.Po wprowadzeniu krwi do wgłębienia należy odczekać 90 sekund.
7.Odkręć nakrętkę pojemnika z roztworem testowym. Powoli wprowadź pięć 5
kropli roztworu do wgłębienia na bufor, zaznaczonego na teście „D”.
8.Odczytać wynik testu dokładnie w 15 minucie

Interpretacja wyniku testu:
Wynik testu pozytywny - oznacza to,
że w próbce krwi są obecne specyficzne przeciwciała anty-Helicobacter
pylori.
Wskazuje to na istniejące lub niedawno przebyte zakażenie bakteriami
Helicobacter pylori. Należy skontaktować się z lekarzem w celu
potwierdzenia wyników i ustalenia sposobu leczenia.
Wynik testu negatywny - oznacza to,
że w próbce krwi nie są obecne specyficzne przeciwciała anty- Helicobacter
pylori.

Zakażenie bakteriami Helicobacter pylori można prawie wykluczyć. Jednak w
przypadku występowania dolegliwości brzusznych i dalszego złego samopoczucia
lub w przypadku występowania objawów wskazujących na pogorszenie stanu
zdrowia należy również skontaktować się z lekarzem w celu przeprowadzenia
dalszych testów i uzyskania ostatecznej diagnozy.

Zawartość opakowania testu:
- płytka testową i pipeta
- fiolka roztworu testującego
- jałowa igła automatyczna do nakłucia palca
- wacik nasączony alkohole
Szukaj