Rejestracja
Twój koszyk
0szt. za
0,00
PLN
Dostawa od: 8,50 PLN
Uromedium do oznacznia liczby komórek bakterii 1 poj.

Uromedium do oznacznia liczby komórek bakterii 1 poj.


Uromedium składa się z dwóch stałych
podłoży pokrywających plastikową płytkę umocowaną w nakrętce wewnątrz
jałowego pojemnika (forma dip slide):

Podłoże 1 - podłoże CLED umożliwia
wzrost większości bakterii będących najczęstszą przyczyną zakażeń układu
moczowego. Podłoże CLED nie zawiera elektrolitu, co zapobiega pełzaniu
Proteus sp.

Podłoże 2 - podłoże MacConkey`a
umożliwia wzrost i wstępne różnicowanie pałeczek Gram-ujemnych. Pałeczki
Gram-ujemne rozkładające laktozę rosną w postaci kolonii o zabarwieniu
czerwonym (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae), natomiast pałeczki nie
rozkładające laktozy tworzą kolonie bezbarwne lub różowe (Proteus sp.).

Zastosowanie:
Uromedium to zestaw podłoży transportowo-wzrostowych stosowany do
bezpośredniego posiewu moczu w diagnostyce mikrobiologicznej zakażeń układu
moczowo-płciowego. Dzięki podłożom pokrywającym obustronnie płytkę można
dokonać oceny skażenia mikrobiologicznego badanej próbki oraz szybkiej
identyfikacji wyhodowanych kolonii. Wszystkie badania dodatkowe, mające na
celu identyfikację drobnoustrojów oraz oznaczenie ich wrażliwości na
antybiotyki mogą być wykonywane z kolonii wyrosłych na podłożach Uromedium.
Każdy zestaw stanowi bezpieczny system transportu posianego moczu do
pracowni mikrobiologicznej.

Uromedium umożliwia:
- potwierdzenie lub wykluczenie skażenia mikrobiologicznego moczu po 16-24
godzinach;
- ocenę ilościową wszystkich drobnoustrojów odpowiadającą liczbie komórek
bakteryjnych w 1 ml - porównanie ze wzorcem gęstości;
- ocenę ilościową i różnicowanie kolorystyczne kolonii bakterii
Gram-ujemnych.
Szukaj