Rejestracja
Twój koszyk
0szt. za
0,00
PLN
Dostawa od: 8,50 PLN

NARKODIAG Amfetamina Test paskowy do wykrywania w moczu amfetaminy REF.0217 1


NarkoDiag Amfetamina
Szybki test paskowy do jakościowego wykrywania amfetaminy w moczu.

Wyrób do samodzielnego zastosowania
- wyłącznie do diagnostyki in vitro
- przeznaczony do użytku zewnętrznego
- po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych działań o charakterze
medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem

Zastosowanie
Szybki test paskowy NarkoDiag Amfetamina-Test jest testem przeznaczonym do
jakościowego wykrywania amfetaminy w moczu występującej w stężeniu
granicznym 1,000 ng/ ml.

Charakterystyka
Amfetamina jest substancją chemiczną występującą w postaci tabletek,
kapsułek, białego proszku lub kryształków. Narkotyk ten jest często
przyjmowany poprzez inhalację nosową lub spożycie.
Działanie fizjologiczne amfetaminy polega na stymulacji centralnego układu
nerwowego powodując silne pobudzenie psychomotoryczne, spadek łaknienia,
rozszerzenie źrenic, przyspieszenie akcji serca i oddechu, podwyższenie
ciśnienia krwi, zwiększenie wydalania moczu. Zażycie amfetaminy wywołuje
także stany paranoidalne, halucynogenne, depresyjne. Efekty po zażyciu
amfetaminy można już obserwować po 2-4 godzin od momentu jej zażycia.
Obecność amfetaminy w organizmie można stwierdzić od 4-72 godzin. Około 30%
amfetaminy jest wydalane w moczu w postaci niezmienionej, reszta jako jej
pochodne.

Zasada działania
NarkoDiag Amfetamina Test jest bardzo prostym w wykonaniu testem. Zasada
działania polega na zanurzeniu paska testowego w próbce moczu i odczytaniu
po 5 minutach wyniku. Łatwy w interpretacji wynik widoczny jest jako barwne
linie na pasku testowym.

Instrukcja użycia testu
Próbka moczu musi być pobrana do czystego i suchego pojemnika. Może być
wykorzystana próbka pobrana o każdej porze dnia.
Próbki moczu mogą być przechowywane w temperaturze od 2-8°C do 48 godzin
przed badaniem. W celu przedłużonego przechowywania próbki mogą być
zamrożone i przechowywane poniżej -20°C. Zamrożone próbki powinny być
odmrożone i wymieszane przed testem.
Przed wykonaniem testu doprowadź torebkę foliową z paskiem testowym oraz
próbkę moczu do temperatury pokojowej (15-30°C). Wyjmij pasek testowy ze
szczelnie zamkniętej torebki i wykorzystaj go jak najszybciej do badania.
Zanurz pasek pionowo w próbce z moczem na 10-15 sekund. Zanurz pasek zgodnie
ze strzałkami umieszczonymi na pasku testowym (do wysokości linii falistych
oznaczonych na pasku testowym MAX) w próbce moczu. Nie przekraczaj linii
strzałek (MAX). Zobacz rysunek poniżej.
Połóż pasek testowy na płaskiej, nie wchłaniającej powierzchni, włącz zegar
i poczekaj na pojawienie się kolorowych linii.
Odczytaj wynik po 5 minutach.

UWAGA: Nie należy odczytywać wyniku po 10 minutach, ponieważ w teście nadal
zachodzą reakcje chemiczne, które mogą zmienić obraz przeprowadzonego testu.

Ostrzeżenia
Uważnie przeczytaj instrukcję użycia. Jeżeli masz pytania co do sposobu
przeprowadzenia testu lub co do jego rezultatów, zadzwoń pod numer
+48 (85) 7324 622 lub +48 (85) 7324 099 w godz. 8-16 (pn-pt).
Nie używaj testu jeżeli minęła data jego przydatności do użycia (data
przydatności jest wydrukowana na opakowaniu i etykiecie).
Test należy przechowywać w temperaturze od 2°C do 30°C, z dala od światła
słonecznego.
Test należy chronić przed dziećmi.
Test powinien pozostać w zapieczętowanej torebce aż do momentu użycia.
Wszelkie próbki należy uznać za potencjalnie biologicznie niebezpieczne i
traktować tak jak środki zakaźne.
Wszystkie elementy zużytego testu należy włożyć do oryginalnego opakowania i
postępować z nimi tak, jak z odpadkami.
Nie należy używać ponownie żadnego z elementów zestawu testowego.

Opakowanie zawiera 1 test do samodzielnego wykonania w domu
Szukaj